Hitta en bra fallskyddsutbildning

Är du på jakt efter en fallskyddsutbildning som du kan gå? Om du är ute efter denna utbildning, eller andra, så finns det ett bra företag som har det. De heter Windings. Hos dem finns det inte bara utbildning inom fallskydd, utan de har även andra utbildningar så som truckutbildning, liftutbildning, brandfarliga arbeten samt en massa fler.

Om du jobbar på höga höjder, så är det ett måste att du har koll på hur man gör det på ett säkert sätt. Du måste även veta hur du ska använda dig av fallskyddsutrustning. Det gäller då att gå en utbildning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Den utbildning som ges hos Windings, den utgår från arbetsmiljöföreskrifterna AFS 1981:14.

Gå en utbildning inom fallskydd

En fallskyddsutbildning är ett måste om du ska jobba på höga höjder. Det eftersom att denna utbildning ökar säkerheten, leder till färre olyckor samt ger en förbättrad effektivitet på arbetsplatsen. Den fallskyddsutbildning som ges hos detta företag, den börjar med teori för att sedan avsluta med praktiska övningar där du bland annat får öva på firning samt att rädda andra personer. Kursupplägget ser ut som följer:

  • Varför behövs fallskydd?
  • Fallskyddsutrustning och hur den används
  • Om olyckan ändå händer
  • Din riskbedömning innan höjdarbete.
  • Praktisk firning inkl. räddning.

Fallolyckor är dessvärre ganska vanligt runt om på arbetsplatser idag. För att minska detta, så är det bra att gå en utbildning inom fallskydd.

Hitta en bra utbildning

Hos Windings finns det som sagt flera andra bra utbildningar som du kan ha nytta av. Så se igenom deras utbildningsutbud och boka in dig på de kurser du känner att du behöver.

Läs mer →

Välj en fatvagn som uppfyller dina behov

Allt arbete går att utföra på ett enklare och smidigare sätt. Där du kan känna att du har möjligheten att utföra arbetet utan att bära tunga fat. För det finns ett enklare sätt att lyfta tunga saker som ska användas i arbetet. Det kan då vara en bra fatvagn som gör det möjligt att flytta tunga fat och samtidigt minskar risken för arbetsrelaterade skador. Att arbeta på rätt sätt är alltid viktigt och ergonomi påverkar hur snabbt och effektivt arbetet kan utföras. Det är trots allt en fördel att kunna hantera arbetet på ett effektivt sätt i slutändan.

Genom att välja ut utrustning och verktyg som gör tunga lyft lättare behöver du inte oroa dig för att ryggen eller nacken ska slitas ut under arbetets gång. Att arbeta säkert påverkar trots allt väldigt mycket och leder till färre skador på arbetsplatsen. Utöver detta innebär det även att arbetet utförs snabbare och enklare då inga tunga lyft är nödvändiga. Därför ska alla verksamheter och företag se över vilka hjälpmedel och verktyg som finns.

Fatvagnen leder till färre arbetsrelaterade skador

Att lyfta ett fat är tungt och är inget man kan göra på ett ergonomiskt sätt utan verktyg och hjälpmedel. Därför är det en bra investering att välja ut ett hjälpmedel som kan underlätta och förenkla sådana lyft. Väljer man en fatvagn kan man vara säker på att de tunga lyften kan utföras på ett enklare och smidigare sätt. Vilket också gör att man kan känna sig trygg med att man valt ut det som behövs för att verksamheten ska kunna drivas säkert och tryggt. Att arbeta med sådana här verktyg underlättar arbetet markant i slutändan.

Läs mer →

Låssmed i Täby hjälper dig när du tappat nyckeln

Att kunna få den hjälpen man behöver är otroligt viktigt. Man ska nämligen inte underskatta hur viktigt det kan vara i slutändan. Framförallt när man upptäcker att man tappat bort sina nycklar och inte kommer in i sitt eget hem. Det är precis då man behöver hitta en låssmed i Täby som kan hjälpa en att göra det. På precis samma sätt som när man vill byta lås eller få hjälp med andra saker som gäller lås och dörrar. Man ska nämligen inte underskatta hur viktigt det kan vara att få den hjälpen man behöver.

Framförallt inte om man står där en vinternatt och upptäcker att dörren är låst och man inte har några nycklar. Då är det nämligen otroligt viktigt att man får den hjälpen man behöver för att kunna ta sig in. Förhoppningsvis har man då också ett par extra nycklar hemma. Annars måste man byta ut låset för att man inte ska hamna i samma situation igen. Vilket inte alls är speciellt roligt att göra om man saknar möjligheten att kunna få tag i extranycklar.

Låssmeden i Täby gör att du kan ta dig hem

Det är alltid viktigt att se till att man får den hjälpen man behöver på ett enkelt och smidigt sätt. Allt annat är egentligen helt oväsentligt. För man ska nämligen inte missa hur mycket hjälp man kan få av att välja rätt låssmed i Täby. Du kan då få hjälpen du behöver att ta dig in i ditt hem. Framförallt kan du även få hjälpen du behöver för att byta ut ditt gamla lås om det skulle behövas. Man ska heller inte underskatta värdet av att kunna få hjälp att kopiera nycklar.

Läs mer →

Vill du testa på en spökvandring i Stockholm?

En riktigt kul upplevelse, det är att göra en spökvandring i Stockholm. Du som vill spökvandra i Stockholm, du kan göra det via Historiska Vingslag. Det blir då en fantastisk guidad promenad längs med gatorna i Gamla Stan. Greven är den som leder vandringen och han berättar mer om alla de historier och sägner som finns. Under vandringen kan ni även komma att möta dessa karaktärer:

  • Bödeln Jürgen Homuth
  • Konungamördaren Jacob Johan Anckarström
  • Vita frun
  • Pestdoktorn

Du kommer att få höra spökhistorier, se skådespel samt lyssna till andra berättelser. Du kan välja att få denna spökvandring tillsammans med andra, eller som en privat vandring. Det går även att få detta som en del av din möhippa eller svensexa.

I Stockholm kan du vandra med spöken

En spökvandring i Stockholm är en kul och kanske även lite otäck upplevelse! Historiska Vingslag som erbjuder denna vandring har även så att du kan välja till gå på spökmiddag. Då får du dels äta en god middag i den gamla källaren där teaterkonungen Gustav IIIs mördare Jacob Johan Anckarström sägs ha suttit fängslad innan avrättningen samt gå vandringen. Biljetter kan du hitta antingen dels på Historiska Vingslags egen hemsida, dels på Ticketmaster.

Upplev en vandring med vålnader från förr

Spökvandringen i Stockholm är inte bara om spöken, utan det är även en historisk vandring och alla de spöken och vålnader du får möta och alla de historier du får höra, de har en historisk förankring och har berättats av folket i staden i århundrade. Vågar du att vandra med på detta?

Läs mer →

Välj ut rätt konstläder du behöver

Det finns alltid mycket att välja mellan och då både i form av olika produkter, material och tillverkare. För även om det är samma material eller produkt som säljs finns det stora skillnader mellan olika leverantörer och tillverkare. Därför ska du alltid se över vad som bäst uppfyller dina krav och behov. För det leder till att du kan upptäcka vad som är bäst för just dina behov i slutändan. Att du väljer ett konstläder som uppfyller alla dina krav och behov. Där du kan vara säker på att du får ett alternativ som håller en hög kvalitet. Det är trots allt viktigt att välja det bästa tänkbara alternativet i slutändan.

På det här viset kan du snabbt och enkelt jämföra för att hitta det du behöver. Man ska alltid jämföra för att inte köpa in något som inte håller den standarden som man själv vill erbjuda sina kunder. Att välja rätt produkt eller material kan då vara av stor vikt för att slutresultatet ska bli helt perfekt.

Hitta konstlädret du behöver

Precis som med allt annat är det viktigt att inte underskatta betydelsen av att redan från början välja ut det som uppfyller alla dina krav och behov. För det kan i längden göra en stor skillnad. Där du alltid kan vara säker på att du får ut det du vill ha och behöver från det du köper in. Att helt enkelt se över vad som bäst passar för just dina behov gör att du får ett konstläder som håller en hög kvalitet. Vilket i sin tur gör att du kan vara säker på att du har gjort det bästa tänkbara valet.

Läs mer →

Ett tullager ökar kassaflödet

Det finns alltid lösningar på alla tänkbara problem som kan uppstå för en verksamhet eller ett företag. Att upptäcka att lagret binder en stor del av kapitalet du hade behövt använda för framtida investeringar är trots allt ett stort problem. Då kan det finnas en lösning på detta som heter tullager och innebär att du inte behöver betala tullen direkt på varor utanför EU. Det skapar ett lager där varor från utanför EU kan förvaras och där du då betalar tull och skatt senare. Ett viktigt verktyg för dig som inte kommer att sälja varan direkt. Det leder till ett bättre kassaflöde och gör att du inte binder upp alltför mycket kapital i ditt varulager.

För en del verksamheter är det inte enkelt att direkt betala alla skatter och tull som krävs vid import av varor från utanför EU. Då kan det här göra att du enbart betalar skatterna och tullen när du avslutar förvaringen och därmed importerar varan till landet. Trots att den legat på ett lager under en tid redan.

Tullagret kan användas av många anledningar

Det finns flera anledningar bakom att använda sig av ett tullager. Det kan först och främst minska kostnaderna vid import och därmed öka kassaflödet. Dessutom kan det vara ett sätt att göra kvalitetskontroller på varorna som importerats. En sådan här lösning innebär många fördelar och du behöver inte välja att importera varan om den inte uppfyller dina krav. Den kan då återexporteras eller skrotas om det behövs. Vilket gör att onödiga kostnader i form av skatt och tull inte betalats för varor som inte i slutändan har importerats för försäljning. Många verksamheter och företag kan ha stor nytta av detta för att minska sina kostnader och för att få ett bättre kassaflöde.  

Läs mer →

Inlinemixer sköter mixningen

Produktion och tillverkning måste ständigt optimeras och förbättras. Vår värld är beroende av att saker och ting fungerar. Att produkter kan tillverkas och säljas på den öppna marknaden. Det leder också i sin tur till att företag och verksamheter måste hitta nya och bättre sätt att producera på. Då kan en mixer sköta arbetet på ett bättre sätt. Där Indag dynamiska inlinemixers hos Telfa kan vara ett bättre alternativ än vad du använder dig av idag. Då sköts mixningen av produkter som är känsliga. Där man exempelvis kan ta yoghurt med smaksättning som ett exempel. För det är viktigt att välja det som bäst passar för ens behov.

Det kan också leda till att slutprodukten blir bättre, att blandningen görs på ett korrekt sätt och att man slipper oroa sig över att det blir fel. För det är i slutändan viktigt att välja ut det som gör produktionen och tillverkningen bättre. Då det leder till att man kan optimera produktionen på ett bättre sätt och få ett perfekt slutresultat.

Välj inlinemixers som passar för din verksamhet

Det är alltid svårt att säga att en sak är bättre än en annan. Då det beror på hur den ska användas eller vad som ska göras. Därför är det viktigt att se till att inte underskatta betydelsen av att redan från början se över vilka behov man har. Då det leder till att man kan nå fram till vilken produkt som bäst uppfyller alla ens krav och behov. Då kan en inlinemixer vara något man ska tänka på då de kommer i en mängd olika varianter och former. Där de kan anpassas efter olika produktionssätt och passa bättre för olika produkter och branscher.  

Läs mer →

Storage and multipoint latch system for HVAC

​Do you need your heating or cooling of your building to withstand the harsh weather of winter or even summer when the heat becomes especially high? With strong, durable materials and a multipoint latch system for HVAC that's designed to withstand the forces of nature and keep a cabinet containing the heat and ventilation air conditioning safe and secure. To have your air conditioning working properly can have a large impact on many industries, not just for keeping sensitive equipment inside from being harmed by low or high temperatures but also for making sure working conditions are ideal for employees. It is hard to work properly when the body is under stress and the mind is distracted from fluctuating temperatures or while freezing or sweating. So, with proper protection and a multipoint latch system hvac, you can ensure efficiency and that things will not break down.

Ventilations for industries

Now, when you are getting ventilation for your industrial building, you must keep of what you may need and make sure that whatever you get fit your specific requirements for proper protection. Without that, you'll be more likely to end up with access solutions that won't be able to handle what you need it to. The material and design of the containment of your HVAC unit, and the multipoint latch system for HVAC need to reflect the type of industry you're in and made certain that it can withstand common risks and environmental demands, and to make sure of that you need a partner to communicate those requirements with.

Läs mer →

Få en bättre ljudisolering med rätt ljudabsorption

Det finns inget som kan störa så mycket som ljud av olika former och varianter. För man ska verkligen inte underskatta värdet av att hålla hemmet eller kontoret tyst och ljudisolerat. Då kan det vara bra att använda rätt material redan vid konstruktionen. För det kan trots allt göra en riktigt stor skillnad i slutändan. Då det är viktigt att inga störande ljud kommer in kan ett material med en hög ljudabsorption göra en riktigt stor skillnad. Man ska nämligen inte underskatta betydelsen av att redan från början välja rätt.

Det leder till att man kan känna att man har möjligheten att hålla hemmet, fastigheten eller kontoret tystare. Något som trots allt gör en riktigt stor skillnad och leder till att allt hålls tyst. Att kunna koncentrera sig kräver trots allt att man har det lugnt och tyst omkring sig. Då är det bra om man redan från början har tänkt på detta och gjort det man kan för att få ett tystare hem.

Ljudisoleringen ska ha en hög ljudabsorption

Att bygga rätt kräver självklart att man väljer rätt material. I vårt moderna samhälle finns det gott om alternativ som trots allt kan påverka mycket mer än vad man kan tro. Därför ska man alltid se till att inte underskatta betydelsen av att redan från början välja ut det som bäst passar för ens behov. Där man får ett material med en hög ljudabsorption och därmed en fastighet som är tyst och lugn. För det är något som man aldrig ska underskatta värdet av. Det leder helt enkelt till att man kan känna att man har möjligheten man behöver för att hålla hemmet eller fastigheten tystare.

Läs mer →

Välj bra fönsterhandtag

Är det så att du vill köpa nya fönsterhandtag? Hos Leif Arvidsson AB hittar du många bra fönsterhandtag. Bland annat har de en variant som heter Hoppe. Dessa handtag för fönster kommer i en modern och tidlös design. Sedan så har detta företag även en mängd andra fönsterhandtag av fabrikat så som Roca, Fix, Assa, och Eskilstuna Kulturbeslag. Så oavsett om du ska byta dem du har, eller har behov av dem till ett nybygge så kan du hitta passande handtag för fönster hos detta företag. Det finns även fönsterdörrshandtag. Hos Leif Arvidsson Ab kan du även hitta en mängd andra bra saker, bland annat tillbehör för fönster som barnspärrar. Sedan även det mesta för olika sorters byggprojekt.

Bra handtag för fönster

Du kanske ska sätta in helt nya fönster eller bara byta ut de fönsterhandtag du har för att de gamla kärvar eller för att de se omoderna ut. Oavsett så finns det nya, bra fönsterhandtag att välja mellan hos detta företag. Om du vill kunna öppna och stänga dina fönster på enkelt sätt så är det ju bra att ha handtag på dem. Handtaget i sig kan även vara en snygg detalj som förhöjer fönstrets utseende. Hos Leif Arvidsson AB hittar du många modeller och sorter av handtag för fönster. Det finns även ett brett sortiment av andra bra produkter för dig som vill bygga eller renovera. Bland deras produkter hittar du bland annat fogband, beslag, tätningslister, fogmassor, klämskydd, luftrenare, handskar, andningsskydd, ögonskydd, hörselskydd, stegar, våtrumsfläktar, ventilationer samt en massa tillbehör för just fönster.

Läs mer →