Hitta en bra fallskyddsutbildning

Är du på jakt efter en fallskyddsutbildning som du kan gå? Om du är ute efter denna utbildning, eller andra, så finns det ett bra företag som har det. De heter Windings. Hos dem finns det inte bara utbildning inom fallskydd, utan de har även andra utbildningar så som truckutbildning, liftutbildning, brandfarliga arbeten samt en massa fler.

Om du jobbar på höga höjder, så är det ett måste att du har koll på hur man gör det på ett säkert sätt. Du måste även veta hur du ska använda dig av fallskyddsutrustning. Det gäller då att gå en utbildning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Den utbildning som ges hos Windings, den utgår från arbetsmiljöföreskrifterna AFS 1981:14.

Gå en utbildning inom fallskydd

En fallskyddsutbildning är ett måste om du ska jobba på höga höjder. Det eftersom att denna utbildning ökar säkerheten, leder till färre olyckor samt ger en förbättrad effektivitet på arbetsplatsen. Den fallskyddsutbildning som ges hos detta företag, den börjar med teori för att sedan avsluta med praktiska övningar där du bland annat får öva på firning samt att rädda andra personer. Kursupplägget ser ut som följer:

  • Varför behövs fallskydd?
  • Fallskyddsutrustning och hur den används
  • Om olyckan ändå händer
  • Din riskbedömning innan höjdarbete.
  • Praktisk firning inkl. räddning.

Fallolyckor är dessvärre ganska vanligt runt om på arbetsplatser idag. För att minska detta, så är det bra att gå en utbildning inom fallskydd.

Hitta en bra utbildning

Hos Windings finns det som sagt flera andra bra utbildningar som du kan ha nytta av. Så se igenom deras utbildningsutbud och boka in dig på de kurser du känner att du behöver.